Login with password
Forgotten password

Accessibility of the websites and mobile aplications of public sector bodies 348 views


Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21 – ZInfV-A; v nadaljevanju ZDSMA) v tretjem odstavku 5. člena napotuje na uporabo harmoniziranega standarda – to je standarda, ki je v skladu z izvedbenim sklepom Evropske Komisije objavljen v UL EU.
Izvedbeni sklep EK velja neposredno v vseh državah članicah in ne potrebuje prenosa v pravni red Republike Slovenije. Peti in šesti odstavek 5. člena ZDSMA, ki vsebujeta sklic na standard SIST EN 301 549 V1.1.2, bi prišla v poštev, če ne bi bili objavljeni sklici na harmoniziran standard, kar pa so. Seznam standardov je objavljen na spletni strani SIST (glej spodaj). Standard SIST EN 301 549 V2.1.2:2018 je v uporabi in harmoniziran do 12. februarja 2022, najnovejša različica standarda SIST EN 301 549 V3.2.1, pa 12. februarja 2022 postane edini ustrezni standard.

ATRIBUTI

Interoperability level
Technical interoperability
Interoperability sublevel
Accessibility - Interface design principles
ADMS type of interoperability
Other
Owner institution

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Language

Slovenian

Country

Slovenia

Authors
MJU
Restrictions of use
No
Compliance with EU assets
Yes - EU Direktiva 2016/2102
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

View comments

Ni komentarjev

Comment

Please login to add comments