Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

eJR - informacijska podpora izvajanju javnih razpisov 592 ogledov


Spletna aplikacija eJR omogoča informacijsko podporo procesu obdelave javnih razpisov. Podpira proces oddaje in obdelave vlog prijaviteljev. Strokovnim sodelavcem nudi podporo postavljanju razpisov, odpiranja vlog, ocenjevanja vlog in izdelavo upravnih aktov, kot na primer poziva za dopolnitev vloge, odločbe ali pogodbe ter na koncu spremljanja izplačil zahtevkov.

Rešitev je zgrajena z uporabo odprtokodnih rešitev in namensko razvitimi moduli. Postavljena je na centralni informacijsko-komunikacijski infrastrukturi državnih organov, ki zagotavlja ustrezne varnostne in tehnične pogoje za delovanje informacijskih sistemov. Pri izgradnji rešitve so bile upoštevane Generične tehnološke zahteve in Smernice za razvoj informacijskih sistemov. eJR uporablja skupne gradnike državne uprave SI-CES in SI-CAS in se povezuje z dokumentnim sistemom SPIS.

Informacijska podpora izvajanju javnih razpisov eJR zagotavlja učinkovito in racionalno poslovanja javne uprave. Vzpostavlja pogoje za povezovanje javnih evidenc in zagotavlja elektronsko storitev za državljane, poslovne subjekte in zaposlene v javni upravi. Nudi informacijsko podporo celotnemu postopku, od priprave in objave razpisa do ocenjevanja vlog ter poročanja in spremljanja izvajanja projektov.

eJR zmanjšuje administrativne ovire in povečuje uporabo e-storitev in sicer:
- poenostavlja postopek oddaje oz. sprejema vlog;
- poveča odstotek popolnih vlog s preverjanjem logičnih napak na vnosnih poljih, kar zmanjša število pozivov za njihovo dopolnitev;
- povečuje učinkovitost s samodejnim upoštevanjem pogojev razpisa, ocenjevalnih kriterijev in uporabo predlog ter obrazcev;
- omogoča evidenco prejetih vlog in celovit pregled nad vlogami ter fazami postopka;
- nudi elektronsko, oddaljeno in sočasno ocenjevanje članov strokovnih komisij, kar omogoča hitrejše in preglednejše odločanje;
- omogoča generiranje dokumentov od pozivov k dopolnitvi, sklepov, odločb, pogodb in vročilnic;
- omogoča hitrejše oblikovanje naslednjih podobnih razpisov;
- prijaviteljem nudi elektronsko oddajo zahtevkov (tudi preko mobilne naprave);
- omogoča elektronsko prijavo preko SI-PASS gradnika (uporabniško ime in geslo, kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS);
- nudi elektronski podpis vloge z uporabo gradnika SI-CeS (podpisovanje s kvalificiranim digitalnim potrdilom in/ali mobilno identiteto oz. enkratnim geslom poslanim z SMS sporočilom);
- zagotavlja integracijo z dokumentnim sistemom SPIS, kar zmanjša čas za evidentiranje dokumentov.

Ministrstvo za kulturo kot lastnik in upravljavec aplikacije eJR dovoljuje drugim organom uporabo izvorne kode za nadgradnjo aplikacije eJR za lastne potrebe.

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
E-storitve
Podraven interoperabilnosti
e-Storitve
Tip interoperabilnosti po ADMS
Drugo
Institucija lastnica

Ministrstvo za kulturo

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
Ministrstvo za kulturo
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Ne
Licenca
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International (CC BY 4.0)
Izvajalec e-storitve
Ministrstvo za kulturo

Pregled komentarjev

15.06.2022
V aplikaciji ni kontakta za pomoč uporabnikom v primeru težav z delovanjem.


Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.