Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

eJR - informacijska podpora izvajanju javnih razpisov 764 ogledov


Informacijski sistem eJR omogoča podporo procesu izvedbe in obdelave javnih razpisov. Podpira proces elektronske oddaje in obdelave vlog prijaviteljev in zagotavljala potrebne podatke v zvezi z javnimi razpisi in razpisnimi pogoji. Strokovnim sodelavcem nudi podporo postopku evidentiranja, odpiranja, ocenjevanja vlog, generiranja odločb in pogodb, oddaje zahtevkov oz. celotne obdelave vlog prijaviteljev. Rešitev je dostopna kadarkoli in od koderkoli, tudi z mobilne naprave, in je primerno informacijsko varna.
Informacijski sistem eJR je zgrajen z uporabo odprtokodnih rešitev in namensko razvitimi moduli. Postavljen je na centralni informacijsko-komunikacijski infrastrukturi državnih organov, ki zagotavlja ustrezne varnostne in tehnične pogoje za delovanje informacijskih sistemov. Pri izgradnji rešitve so bile upoštevane Generične tehnološke zahteve in Smernice za razvoj informacijskih rešitev. eJR uporablja skupne gradnike državne uprave SI-CeS, SI-CAS in smsPASS in se povezuje z dokumentnim sistemom KRPAN ter s centralno elektronsko hrambo CEH.
Ključne funkcionalnosti eJR so:
- izdelava pametnih elektronskih obrazcev za zajem oz. vnos podatkov preko intuitivnega grafičnega vmesnika;
- samodejno preverjanje logične pravilnosti vnosnih polj tekom izpolnjevanja vlog (pred oddajo vloge);
- generiranje ustreznih dokumentov (poziv k dopolnitvi, ocenjevalni list, odločba ipd.) glede na fazo postopka izvedbe razpisa;
- samostojno prilagajanje izvedbenih parametrov razpisov, ki vključuje tudi oblikovanje projektne skupine in delegiranje projektnih vlog;
- izdelava novih razpisov na podlagi predpripravljenih predlog in/ali predhodnih razpisov;
- elektronsko ocenjevanje vlog s kvantitatvnimi merili, ki jih je mogoče nastaviti za vsak razpisi posebej;
- možnost izvajanja ocenjevanja iz oddaljenih lokacij in neodvisno od ostalih članov strokovnih komisij;
- izvoz podatkov iz sistema za namen kasnejših analiz;
- prijava preko skupnega gradnika SI-CAS (uporabniško ime in geslo, kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS);
- elektronsko podpisovanje vlog z v RS veljavnimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili – skupni gradnik SI-CeS;
- možnost povezljivosti oz. integracije z zalednimi sistemi (npr. z dokumentnim sistemom KRPAN);
- centralno elektronsko hrambo datotek (CEH);
- možnost izdelave revizijske sledi, ki zagotavlja vpogled v dostope in aktivnosti uporabnikov sistema.
Ministrstvo za kulturo kot lastnik in upravljavec aplikacije eJR dovoljuje drugim organom uporabo izvorne kode za nadgradnjo aplikacije eJR za lastne potrebe.

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
E-storitve
Podraven interoperabilnosti
e-Storitve
Tip interoperabilnosti po ADMS
Drugo
Institucija lastnica

Ministrstvo za kulturo

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
Ministrstvo za kulturo
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Ne
Licenca
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International (CC BY 4.0)
Izvajalec e-storitve
Ministrstvo za kulturo

Pregled komentarjev

10.10.2023
V aplikaciji ni kontakta za pomoč uporabnikom

15.06.2022
V aplikaciji ni kontakta za pomoč uporabnikom v primeru težav z delovanjem.


Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.