Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni metodologiji SCM - EMMS 343 ogledov


Metodologija (Enotna metodologija za merjenje stroškov, privzeta po mednarodni metodologiji SCM) je bila razvita z namenom poenostavitve postopka kvantitativnega ocenjevanja administrativnih stroškov, povzročenih podjetjem (in drugim) s strani državne (lahko tudi lokalne) regulative.

Sprejeta je tudi s strani Evropske komisije, ki je model izbrala za ovrednotenje administrativnih stroškov povzročenih podjetjem s strani EU (evropske direktive in druga regulativa). Standard Cost Model (SCM) je danes mednarodno najbolj uporabljena metodologija za merjenje administrativnih stroškov.

S pomočjo modela za merjenje administrativnih stroškov se posamezna zakonodaja (in druga regulativa) analizira tako, da se definira potrebne informacije in podatke (IO – information obligation - kakršna koli dodatna obveznost strank, ki zanje pomeni dodaten postopek, bolj zahtevno uveljavljanje pravic oziroma pravnih koristi, predložitev več ali bolj zahtevne dokumentacije in podobno, kar posledično pomeni višje stroške in večjo porabo časa), ki se naprej delijo na posamezne aktivnosti, ki jih mora opraviti podjetje (posameznik ali druga organizacija) za zagotovitev potrebnih informacij, ki jih določa zakonodaja. S tem so definirane administrativne aktivnosti, ki jih lahko merimo.

Prednosti enotne metodologije:

- Sistematični pregled zakona s pripadajočimi podzakonskimi akti
- Celovit pregled na posameznem področju s pridobitvijo informacij o obremenitvah
- Možnost celovitih sistemskih rešitev
- Možnost simulacij pridobljenih podatkov, stroškov, obveznosti, obremenitev
- Kvantitativno ovrednotenje obveznosti
- Možnost ovrednotenja celotnega področja, predpisa ali samo dela predpisa
- Uporabljiva za vnaprej (ex-ante) ali za nazaj (ex-post)
- Mednarodna primerljivost

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
Organizacijska interoperabilnost
Podraven interoperabilnosti
Politika NIO
Institucija lastnica

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
Matija Kodra, dr. Maja Klun, mag. Peter Fajfar
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Da - Da - Standard Cost Model (SCM) je danes mednarodno najbolj uporabljena metodologija za merjenje administrativnih stroškov.

Pregled komentarjev

Ni komentarjev

Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.