Login with password
Forgotten password

Electronic procedures building block - JEP 950 views


The JEP system is the central part of the information solution for the full and contemporary electronic implementation of public procedures. JEP performs the function of a procedure and form editor and wizard to fill out electronic forms in procedures, including centralized e-signature and e-payment. JEP sends a completed user request to the competent public authority or allows it to handle the application form within the system itself, if the body does not have its own document management system.
This product is also exported to the international Joinup portal.

ATRIBUTI

Interoperability level
Technical interoperability
Interoperability sublevel
Distributed Application Architecture
ADMS type of interoperability
Other
Owner institution

Ministrstvo za javno upravo

Language

English

Slovenian

Country

Slovenia

Authors
MJU
Restrictions of use
No
Compliance with EU assets
Yes - eIDAS
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Suitability
JEP vzpostavlja katalog e-storitev ter uvaja centralni modul za dodeljevanje enoličnih oznak zadev. Sistem JEP pristojnim organom omogoča preprost, sodoben ter inovativen način priprave in upravljanja obrazcev in e-postopkov.
Market condition
Sistem JEP bo najprej podprl postopke, objavljene v okviru poslovnih portalov eugo.gov.si za
tuje uporabnike in e-VEM evem.gov.si za domače uporabnike portala e-VEM ter postopke ter
portala eUprava za državljane.
Potential
Cilj nadgradnje sistema JEP je razvoj v smeri njegove generičnosti in uporabnosti v različnih
informacijskih sistemih, katerih namen je predvsem zagotavljanje e-storitev za končne
uporabnike, ki se vodijo po različnih postopkih.

Prenovljeni JEP bo razvit kot skupna rešitev, ki lahko zunanjim sistemom ponuja različne funkcionalnosti, odvisno od potrebe in stopnje razvitosti teh sistemov. Za podporo tako zasnovanega sistema bo JEP zgrajen po konceptu mikrostoritev.
Openess
JEP je zgrajen na podlagi sodobne referenčne arhitekture in integrira različne gradnike, med
drugim standardizirano ovojnico za izmenjavo e-dokumentov EDV, za e-vročanje SI-CeV,
avtentikacijo SI-CAS, e-podpis SI-CeS, časovno žigosanje SITSA, e-plačevanje UJP e-plačila,
za zbiranje podatkov iz različnih registrov: Pladenj itd.

View comments

Ni komentarjev

Comment

Please login to add comments