Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) 491 ogledov


Nacionalni standardni klasifikacijski sistem za razvrščanje izobraževalnih aktivnosti in izidov (npr: programov izobraževanja in usposabljanja, nacionalnih poklicnih kvalifikacij, javno veljavne izobrazbe). KLASIUS sestavljata dve klasifikaciji:
• KLASIUS-SRV (Klasifikacija vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov)
• KLASIUS-P (Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov)
• KLASIUS-SRV sestavljajo hierarhične klasifikacijske skupine izobraževalnih aktivnosti in izidov, oblikovane glede na segment, raven in vrsto izobraževanja; označene so z numeričnim kodnim zapisom in deskriptorjem (primer:14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba).
• KLASIUS-P sestavljajo hierarhične klasifikacijske skupine izobraževalnih aktivnosti in izidov, oblikovane glede na predmetno specifično vsebino izobraževanja; označene so z numeričnim kodnim zapisom in deskriptorjem (primer:7231 Zdravstvena nega)
Pripomočki za uporabo KLASIUS-a:
• Metodološka pojasnila z opisi klasifikacijskih kategorij, pretvorniki, e-iskalnik KLASIUS.
• E-iskalnik KLASIUS – omogoča:
• da se za doseženo izobrazbo osebe določi hkrati kodo po KLASIUS-SRV za vrsto izobrazbe ter kodo po KLASIUS-P za področje izobrazbe;
• da se poizveduje, kateri programi izobraževanja oz. kateri nazivi izobrazbe ter strokovni in znanstveni naslovi so razvrščeni v posamezne kategorije – kode po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P, in to na dva načina:
• z iskanjem po ključnih besedah
• z iskanjem po strukturi obeh klasifikacij
Več na http.//www.stat.si/klasius/

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
Semantična interoperabilnost
Podraven interoperabilnosti
Semantična orodja
Institucija lastnica

Statistični urad Republike Slovenije

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
Statistični urad RS v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Da - • KLASIUS-SRV upošteva koncept veljavne Mednarodne standardne klasifikacije –ISCED, ni pa neposredno primerljiv z ISCED. Pripravljen in dostopen je pretvornik med KLASIUS-SRV in ISCED 1997. • KLASIUS-P temelji na ISCED 1997 oz. na Eurostatovi klasifikaciji Fields of Education and training, December 1999. Do druge klasifikacijske ravni je KLASIUS-P neposredno primerljiv z ISCED 1997; do tretje s Fields of Education and training, December 1999.
Vrsta zakonodaje
Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS; št. 46/2006)
Primernost (uporabnost, relevantnost, prilagodljivost)
• Uredba določa statistični namen uporabe KLASIUS-a – tj. obvezni nacionalni standard pri zbiranju, obdelavi, izkazovanju podatkov za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem področju (npr: izobrazbena struktura; vključenost v izobraževanje). KLASIUS se uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov, itd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih.
• Drugi nestatistični nameni uporabe se praviloma določajo z drugimi pravnimi področnimi predpisi.
Položaj na trgu (podpora trga, zrelost, ponovna uporabnost)
KLASIUS omogoča:
• nadomeščanje zastarelih klasifikacij in šifrantov na področju izobraževanja (zlasti šifrantov stopenj izobrazbe, šifrantov programov idr.),
• večjo enotnost in povezljivost uradnih, administrativnih ter drugih evidenc, ki vsebujejo podatke o vrsti – ravni in področjih izobraževanja oz. izobrazbe
Potencial (učinek, skalabilnost, stabilnost)
• KLASIUS-SRV in KLASIUS-P (klasifikacijski strukturi z naborom kod in deskriptorjev za klasifikacijske kategorije) sta sprejeti z uredbo in se lahko spremenita le s spremembo uredbe ali z novo uredbo (časovno obdobje sprememb: nekaj let).
• V pripomoček za uporabo KLASIUS-a – tj. v bazo, na kateri deluje e-iskalnik KLASIUS, se najmanj 1xletno vnese nove/dodatne enote (programe, nazive izobrazbe, strokovne oz. znanstvene naslove), s predhodno določenimi kodami po KLASIUS-u, kar pomeni, da je trenutni izvoz enot preko e-iskalnika KLASIUS relevanten le do prve naslednje posodobitve baze

Pregled komentarjev

Ni komentarjev

Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.