Login with password
Forgotten password

Classification of education and training (KLASIUS) 664 views


ATRIBUTI

Interoperability level
Semantic interoperability
Interoperability sublevel
Semantic assets
Owner institution

Statistični urad Republike Slovenije

Language

Slovenian

Country

Slovenia

Authors
Statistični urad RS v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi
Restrictions of use
No
Compliance with EU assets
Yes - • KLASIUS-SRV upošteva koncept veljavne Mednarodne standardne klasifikacije –ISCED, ni pa neposredno primerljiv z ISCED. Pripravljen in dostopen je pretvornik med KLASIUS-SRV in ISCED 1997. • KLASIUS-P temelji na ISCED 1997 oz. na Eurostatovi klasifikaciji Fields of Education and training, December 1999. Do druge klasifikacijske ravni je KLASIUS-P neposredno primerljiv z ISCED 1997; do tretje s Fields of Education and training, December 1999.
Type of legislation
Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS; št. 46/2006)
Suitability
• Uredba določa statistični namen uporabe KLASIUS-a – tj. obvezni nacionalni standard pri zbiranju, obdelavi, izkazovanju podatkov za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem področju (npr: izobrazbena struktura; vključenost v izobraževanje). KLASIUS se uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov, itd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih.
• Drugi nestatistični nameni uporabe se praviloma določajo z drugimi pravnimi področnimi predpisi.
Market condition
KLASIUS omogoča:
• nadomeščanje zastarelih klasifikacij in šifrantov na področju izobraževanja (zlasti šifrantov stopenj izobrazbe, šifrantov programov idr.),
• večjo enotnost in povezljivost uradnih, administrativnih ter drugih evidenc, ki vsebujejo podatke o vrsti – ravni in področjih izobraževanja oz. izobrazbe
Potential
• KLASIUS-SRV in KLASIUS-P (klasifikacijski strukturi z naborom kod in deskriptorjev za klasifikacijske kategorije) sta sprejeti z uredbo in se lahko spremenita le s spremembo uredbe ali z novo uredbo (časovno obdobje sprememb: nekaj let).
• V pripomoček za uporabo KLASIUS-a – tj. v bazo, na kateri deluje e-iskalnik KLASIUS, se najmanj 1xletno vnese nove/dodatne enote (programe, nazive izobrazbe, strokovne oz. znanstvene naslove), s predhodno določenimi kodami po KLASIUS-u, kar pomeni, da je trenutni izvoz enot preko e-iskalnika KLASIUS relevanten le do prve naslednje posodobitve baze

View comments

Ni komentarjev

Comment

Please login to add comments