Login with password
Forgotten password

Context Broker 363 views


The document describes the concept of the Context broker and central data lake, which is intended for open IoT data, which will be generated in the framework of JR PMIS implementation and beyond.

ATRIBUTI

Interoperability level
Technical interoperability
Interoperability sublevel
Data integration and middleware
ADMS type of interoperability
Other
Owner institution

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Language

Slavic languages

Slovenian

Country

Slovenia

Authors
Egon Milanič, Marko AMbrož, Radovan Pajntar
Restrictions of use
No
Compliance with EU assets
No - Izdelek sicer povzema CEF gradnik, vendar je prilagojen za specifiko JR PMIS
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Type of legislation
V okviru ZDIJZ
Suitability
Gre za izhodiščni dokument, ki opisuje koncepte centralnega prevzema in hrambe podatkov interneta stvari prilagojenega za področje pametnih mest in skupnosti.
Market condition
Koncept temelji na CEF gradniku Kontekst broker, ki je izdelek iniciative FIWARE. Na našem tržišču še ni v širši porabi. Kontekst broker je zrel produkt, saj ga je EK uvrstila med CEF gradnike. Uporaba v našem konkretnem primeru, se bo skupaj z razvojem projektov financiranih s strani JR PMIS, sproti prilagajalo oziroma prav tako vzporedno razvijalo. Gre za odprtokodni gradnik, je ponovno uporabljiv na različnih nivojih in v različnih platformah.
Potential
Kontekst broker s podatkovnim jezerom je namenjen zbiranju IoT podatkov in širše, ki imajo naravo ponovne uporabe. S tem se vzpostavljajo podlage in potencial za nove inovativne rešitve. Na podlagi opisanega koncepta se bo vzpostavil Kontekst broker v kontejnerizirani tehnologiji, ki omogoča skalabilnost in v okviru gruč tudi stabilnost.
Type of usage
Other
Openess
Gradniki opisani v izdelku so iz odprtokodnega poslovnega modela. Standardi in protokoli so vsi iz nabora odprtih specifikacij.
Licence description
Creative Commons

View comments

Ni komentarjev

Comment

Please login to add comments