Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Podatkovni zemljevid - prototip aplikacije 145 ogledov


Prototip aplikacije Podatkovni zemljevid je bil razvit v sklopu istoimenskega pilotnega projekta v sodelovanju s portalom OPSI in predstavlja dodatek katalogu informacij javnega značaja na OPSI. Podatkovni zemljevid omogoča obogateno razumevanje podatkovnih zbirk in podatkov v njih. S podatkovnim zemljevidom si lažje predstavljamo, kako so podatki med seboj povezani, kakšen je njihov pomen, s kakšno frekvenco se osvežujejo in podobno, omogoča pa tudi pregled in raziskovanje podatkovnih struktur podatkovnih zbirk. Namenjen je lažjemu raziskovanju, iskanju in dostopu do podatkovnih virov, ki se nadalje uporabijo na primer za snovanje javnih storitev ter drugih orodij in aplikacij, namenjenih javni upravi, državljanom in podjetjem.
Orodje nudi splošen pregled podatkovne krajine na podlagi opisov podatkovnih virov po semantičnih standardih (na temelju RDF), kar omogoča medsebojno primerljivost in povezljivost. Pregled je omogočen v obliki grafa, pri čemer lahko uporabnik učinkovito in pregledno išče povezane podatke po virih. Poleg pregleda globalne sheme podatkovnega zemljevida, ki vsebuje vse vrste kategorij opisov, s katerimi opisujemo podatkovne zbirke v Podatkovnem zemljevidu, omogoča tudi pregled shem izbranih virov in struktur podatkov (podatkovnega modela, ki je na voljo).
Kot končni uporabniki so za podatke zainteresirani državljani Republike Slovenije, podjetja in organizacije, ki lahko prosto uporabljajo objavljene podatke oz. preverijo pogoje za dostop in uporabo drugih, varovanih informacij javnega značaja. Na tak način želimo okrepiti interoperabilnost med organi javne uprave in spodbuditi uporabo podatkov za tržne, negospodarske ali raziskovalne namene.

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
Tehnična interoperabilnost
Podraven interoperabilnosti
Predstavitev podatkov in izmenjava
Tip interoperabilnosti po ADMS
Drugo
Institucija lastnica

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
MDP, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Da - CKAN, Python, DCAT-AP
Licenca
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International (CC BY 4.0)
Primernost (uporabnost, relevantnost, prilagodljivost)
Orodje nudi standardiziran besednjak za opis podatkovnih virov in splošen pregled podatkovne krajine na podlagi opisov podatkovnih virov po semantičnih standardih (na temelju RDF), kar omogoča medsebojno primerljivost in povezljivost.
The tool provides a standardised vocabulary for describing data sources and a general overview of the data landscape based on descriptions of data sources according to semantic standards (based on RDF), allowing inter-comparability and interoperability.
Položaj na trgu (podpora trga, zrelost, ponovna uporabnost)
Ponovna uporaba semantičnih objektov (razredov, lastnosti, ...). Dodatek katalogu informacij javnega značaja na OPSI.
Reuse of semantic objects (classes, properties, etc.). Supplement to the OPSI Catalogue of Public Sector Information.
Potencial (učinek, skalabilnost, stabilnost)
Glavni namen je, da se podatke javnega sektorja v čim večjem obsegu naredi vidne in pregledne, ponudi za uporabo in ponovno uporabo vsem, javnemu in zasebnemu sektorju, predvsem tudi v okviru predvidenih skupnih podatkovnih prostorov, ki se bodo vzpostavili v naslednjih letih.
The main aim is to make public sector data as visible and transparent as possible, and to make it available for use and re-use by all, public and private sector, including in the context of the envisaged common data spaces to be set up in the coming years.
Tip uporabe
Drugo
Odprtost (odprti standard)
Prosta uporaba objavljenih podatkov oz. orodje, da uporabniki preverijo pogoje za dostop in uporabo drugih, varovanih informacij javnega značaja.

Pregled komentarjev

Ni komentarjev

Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.