Login with password
Forgotten password

Public Sector Salary Portal 1080 views


Portal plač javnega sektorja je spletna aplikacija, ki omogoča pregled in analizo podatkov o tipih izplačil, vrstah izplačil in virih sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju oziroma v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Podatke o plačah proračunski uporabniki mesečno posredujejo v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju.

ATRIBUTI

Interoperability level
E-Services
Interoperability sublevel
E-services
ADMS type of interoperability
Other
Owner institution

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Language

Slovenian

Country

Slovenia

Authors
MJU
Restrictions of use
No
Compliance with EU assets
No
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
e-service operater
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

View comments

Ni komentarjev

Comment

Please login to add comments