Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Portal STOPbirokraciji.si 218 ogledov


Namen portala je:
• seznanitev uporabnikov z vsemi aktualnimi informacijami glede izvedbe programa in objavi dobrih praks (na nacionalni in EU ravni),
• vpogled v aplikacijo, kjer so na enem mestu zajete vse informacije o administrativnih obremenitvah glede na posamezen predpis/resor/življenjski dogodek oziroma obveznost(zajetih preko 3.500 predpisov);
• izpisu poročil o administrativnih bremenih na posameznem v programu izmerjenem predpisu (zakonu, uredbi, pravilniku), pri čemer je omogočeno izbiranje med različnimi izpisi glede posameznih obremenitev (npr.pridobitev gradbenega dovoljenja, vpis v šolo, ipd.);
• posredovanju dodatnih predlogov poenostavitev s strani uporabnikov, in sicer z namenom doseganja največjega možnega učinka glede zasledovanja cilja zmanjšanja administrativnih bremen in poenostavitve postopkov v višini 25 %.

Portal je namenjen vsem podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravnimi postopki, kjer se srečujejo z obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati, da zadostijo zahtevam zakonodaje. Poleg podjetnikov in državljanov je namenjen tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z upravnimi postopki.

S spletnim portalom smo zagotovili:
• transparentnost (združitev vseh podatkov izvedenih analiz meritev na enem mestu),
• možnost participacije uporabnikov pri sooblikovanju zakonodaje (možnost podajanja pobud/komentarjev/dodatnih predlogov za razbremenitev z omogočeno dvosmerno komunikacijo),
• možnost spremljanja neto učinkov zakonodajnih sprememb (tako kvantitativno kot tudi vsebinsko, kar nas uvršča med vodilne v EU)
• ažurnost informacij in
• mednarodno primerljivost podatkov.
RS se je v sklopu politike boljše zakonodaje spoprijela z aktivnim izvajanjem principov boljše priprave predpisov, in sicer se s sprejetjem programa »minus 25 %«, ki ga je Vlada RS sprejela in potrdila v letu 2009, v slovenski prostor vnaša nova miselnost priprave boljše zakonodaje, katerega del je tudi odprava administrativnih bremen in poenostavitev postopkov in posledično vzpostavljanje okolja in pogojev za učinkovito in uspešno upravo.

 Boljša zakonodaja lahko:

- Izboljša konkurenčnost podjetij / gospodarstva
- Pospešuje odprtost trga
- Izboljša življenjski standard
- Poveča transparentnost

 To v praksi pomeni:

- Zmanjšanje stroškov podjetij
- Ohrabritev poslovnega sektorja
- Učinkovita zakonodajna ureditev
- Boljša zakonodaja = boljše izpolnjevanje obveznosti

Za potrebe izvajanja programa »minus 25 %« je MNZ vzpostavil spletni portal http://www.stopbirokraciji.si, in sicer:
• spletno stran,
• nacionalno podatkovno zbirko meritev administrativnih bremen v predpisih RS in
• sistem za upravljanje s komentarji.

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
E-storitve
Podraven interoperabilnosti
e-Storitve
Institucija lastnica

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
Matija Kodra
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Da - Namenjen je uresničevanju Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje bremen za 25 %, ki ga je sprejela in potrdila Vlada RS v letu 2009. V juliju 2012 je bil omenjeni program dopolnjen z vrsto novimi pobudami s strani strokovne in zainteresirane javnosti Tudi na evropski ravni potekajo aktivnosti v smeri odprave administrativnih ovir, ki zagotavljajo pogoje za učinkovito delovanje notranjega trga in orodje, ki vodi k doseganju srednjeročnih in dolgoročnih ciljev lizbonske strategije. Komisija je v ta namen pripravila program zmanjšanja administrativnih bremen za 25% do 2012. Splošni cilj zmanjšanja obremenitev za 25% je skupni cilj, ki ga je možno doseči samo na podlagi deljene odgovornosti in skupnega prizadevanja držav članic in evropskih institucij. Za namen izvajanja akcijskega programa so bili na evropski ravni pripravljeni in sprejeti ukrepi poenostavitev, ki izhajajo iz prioritetnih področij. S tem programom ni zavezana samo Komisija pač pa tudi vse države članice, saj administrativne ovire izhajajo tudi iz nacionalnih zakonodaj. Komisija tako poleg naporov za zmanjšanje administrativnih ovir v evropski zakonodaji spremlja in spodbuja tudi merjenje administrativnih stroškov ter odpravo administrativnih ovir v vseh državah članicah. V letu 2007 so predsedniki vlad na spomladanskem Evropskem svetu sprejeli zavezo za merjenje in znižanje administrativnih bremen v višini 25 % na 13 področjih do leta 2012 (Action programme for reducing administrative burdens in the EU - Commission Communication - COM(2007)23 (januar 2007) + Aneks SEC(2007)84 in SEC(2007)85).
Izvajalec e-storitve
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Pregled komentarjev

Ni komentarjev

Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.