Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Poslovna inteligenca - Skrinja 329 ogledov


Z vzpostavitvijo sistema poslovne analitike in inteligence omogočamo, da podatki postanejo informacije.
SKRINJA - sistem poslovne inteligence je sistem, ki smo ga razvili na Ministrstvu za javno upravo in s katerim vzpostavljamo platformo za podatkovno analitiko kot horizontalno storitev za organe državne uprave na Državni informacijski infrastrukturi (DRO).
SKRINJA je skupna platforma za razvoj podatkovnega skladišča in sistema poslovne inteligence v državni upravi. Omogoča hitrejšo obdelavo in uporabo podatkov, vizualizacijo in povezovanje baz podatkov za učinkovitejše odločanje. V javni upravi so podatki shranjeni v več podatkovnih zbirkah, katere je potrebno za uporabo na sistemu poslovne inteligence ustrezno pripraviti glede na potrebe ključnih skrbnikov teh sistemov. Zanje izgradimo podatkovno skladišče. Na tako pripravljenih podatkih pa uporabimo analitska orodja. Vsakemu viru pripada ločeno področno podatkovno skladišče, ki si z drugimi skladišči ne izmenjuje podatkov. S psevdonimizacijo osebnih podatkov pri viru in s pripravo ocen tveganj zagotavljamo skladnost z GDPR direktivo. Tako uporabniki vpogledujejo samo v poročila s podatki iz svojega vira.
Na platformo Skrinja smo do sedaj priključili podatkovni vir ISPAP (Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in število zaposlenih v javnem sektorju) v razvoju je podatkovni vir PJN-DJN (Oddana javna naročila v Republiki Sloveniji). Poseben podatkovni vir so Skupne dimenzije, ki vsebujejo javno dostopne in splošno veljavne šifrante in so namenjene uporabi s strani več področnih podatkovnih skladišč (različnim vsebinskim področjem in s tem različnim državnim službam) ter ne vsebujejo osebnih podatkov. Organizirano imajo svoje lastno področno podatkovno skladišče in svoj lastni analitični model (črpanje in uporaba skupnih dimenzij poteka preko analitičnega modela). V Skrinji so na voljo naslednje skupne dimenzije: Delovno mesto, Plačni razred, Stopnja nominalne osnove, Zaposleni v javnem sektorju, Kategorija izplačila, Vir sredstev, Napotitev, Država, Čas, Mesečna delovna obveznost po koledarju, Poslovni register Slovenije, Register proračunskih uporabnikov, Menjalni tečaji za tuje valute.
Platforma SKRINJA omogoča pripravo različnih poročil (standardizirana poročila in vizualizacije, »ad hoc« interaktivna poročila), dinamično raziskovanje podatkov, opazovanje gibanja podatkov v različnih vizualizacijah, oblikovanje različnih scenarijev (če – potem) in preprosto uporabo napovedne analitike. Z njeno pomočjo odkrivamo nove vzorce in pridobivamo znanje v podatkih, simuliramo kompleksnejše probleme in scenarije ter boljše načrtujemo aktivnosti in porabo virov.
SKRINJA nudi celovito storitev s skupno tehnološko metodologijo, platformo in podporo uporabnikom, kar na ministrstvu pokrivajo sodelavci Kompetenčne skupine Skrinja.

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
E-storitve
Podraven interoperabilnosti
Drugo
Tip interoperabilnosti po ADMS
Drugo
Institucija lastnica

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
MJU
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Ne
Licenca
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International (CC BY 4.0)
Izvajalec e-storitve
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Pregled komentarjev

Ni komentarjev

Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.