Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki 369 ogledov


Pravilnik podrobneje predpisuje način, obseg in izvedbo posameznih stopenj priprave in izvedbe zajema, elektronske hrambe in spremljevalnih storitev za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki, notranja pravila glede na njihov namen in področje urejanja, zahtevo za potrditev notranjih pravil in pripadajočo dokumentacijo, prevzem vzorčnih notranjih pravil, izkazovanje strokovne usposobljenosti notranjih presojevalcev, postopek zajema in digitalizacije, pogoje pretvorbe na mikrofilm, vsebino dodatnih strokovno-tehničnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva v digitalni obliki iz dokumentarnega gradiva, pogoje za certificiranje strojne in programske opreme ter storitev, obrazce zahtev za registracijo ponudnika in certificiranje opreme in storitev ter pripadajoče dokumentacije. Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (pravilnik) opredeljuje poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov. Pravilnik predstavlja povezovalni element med zakonskimi zahtevami, ki izhajajo iz temeljnih načel zagotavljanja varne e-hrambe, in hitro spreminjajočimi se potrebami prakse.

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
Pravna interoperabilnost
Podraven interoperabilnosti
Pravilnik
Tip interoperabilnosti po ADMS
Drugo
Institucija lastnica

Ministrstvo za kulturo

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
MK, Arhiv Republike Slovenije
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Ne
Licenca
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International (CC BY 4.0)
Zakonska podlaga

Pregled komentarjev

Ni komentarjev

Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.