Login with password
Forgotten password

Assets

Here you can explore assets
such as strategies, good practicies, domain models, ontologies, thesauri  and code lists listed on our NIO online repository.

IMPORTANT! Since 9.12.2016, the "DATA" are being published on our NEW OPEN DATA PORTAL "OPSI": https://podatki.gov.si/data/search .

FILTERS


FIELD

Public administration, administrative procedures and information security (45)
General (31)
Information Society (29)
Environment, INSPIRE (12)
Protection of personal data and public information (8)
Statistics (5)
Economy (4)
Transport (3)
Culture (3)
Internal affairs (2)
Environment (2)
Agriculture, fisheries, forestry and food (2)
Education (2)
Finance (2)
Science and Technology (2)
Health care (1)
Justice (section attorneys, prosecutors and criminal sanctions) (1)
Judiciary and civil proceedings (1)
Taxation (1)
International issues (1)
All fields

BUILDING BLOCK

Central IT building blocks (19)
Common methodologies and policies (18)
Interoperability framework, central applications (16)
Digital identities, electronic signiture and e-Documents (16)
Central building blocks, e-Government architecture (11)
Central software distribution (3)
All building blocks

INTEROPERABILITY LEVEL

E-Services (41)
Organizational interoperability (30)
Technical interoperability (21)
Semantic interoperability (10)
Legislative interoperability (7)

INTEROPERABILITY SUBLEVEL

E-services (39)
Policy of National interoperability framework (11)
National interoperability framework (10)
Cross-sectorial agreements (9)
Semantic assets (8)
Data presentation and exchange (5)
Distributed Application Architecture (5)
Interconnection Services (4)
Web Services (3)
Law (Act) (3)
Contract (2)
Other (2)
Data interfaces (1)
File type and document formats (1)
XML-based standards (1)
XML schemas (1)
Regulation (Decree) (1)
Decision (1)
File and message transfer protocols (1)
Network Services (1)
All interoperability sublevels

STATUS

Recommended (57)
Mandatory (37)
Adopted (15)

FORMAT

PDF (44)
DOC (13)
DOCX (7)
ZIP (4)
PPT (4)
BINARY (3)
TXT (2)
XLSX (2)
XLS (1)
PPTX (1)
Vsi formati

INSTITUTION

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (47)
Ministrstvo za javno upravo (18)
Ministrstvo za notranje zadeve (11)
Geodetska uprava Republike Slovenije (7)
Informacijski pooblaščenec (6)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE (4)
Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Finančna uprava Republike Slovenije (2)
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE (1)
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Protokol Republike Slovenije (1)
Komisija za preprečevanje korupcije (1)
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana (1)
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
All institutions

109 Results in catalogue

Sort by

Metadata are the core of any modern spatial infrastructure, its interoperability and enable the description of the characteristics of spatial data and related services. They also ensure the integration of modern electronic services and thus enable and simplify access to spatial data and their use in various applications. The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, in cooperation with the INSPIRE project group, and contractor Igea, d.o.o. prepared a specification of the Slovenian metadata profile for spatial data and services. As the legally determined contact point for the implementation of the INSPIRE directive and the administrator of the Slovenian infrastructure for spatial information, the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia (SMA) is responsible for managing the metadata system for spatial information and related services. In accordance with the requirements of INSPIRE, SMA has prepared an information system for spatial metadata management (IMPS), which in its current, upgraded form is harmonized with the Slovenian metadata profile. The Slovenian metadata profile fully complies with the requirements of the INSPIRE Directive and its implementing rules, and is upgraded with additional metadata elements and rules that are in line with the needs for spatial metadata management in Slovenia. The profile is mandatory for all spatial data controllers that publish metadata in the Slovenian metadata system (regardless of whether the databases fall under the requirements of the INSPIRE Directive or not), so they must prepare their metadata in accordance with the requirements of the Slovenian metadata profile.

Available as: PDF
Asset | Release: 0.1 | Last change date: 25.11.2020 | 5 views

Available as: PDF
Asset | Release: 1.0 | Last change date: 02.11.2020 | 110 views

42EVA (Evidenca aplikacij) je informacijska podpora evidenci, v kateri evidentiramo pomembne meta podate o aplikacijah, in tako bolje organiziramo delo z njimi. Del evidence predstavljajo tudi podatki evidence dejavnosti obdelave, ki jo kot obvezno pri obdelavi osebnih podatkov zahteva Splošna uredba o varstvu podatkov. Aplikacija 42EVA omogoča, da so na enem mestu strukturirano zbrani ključni podatki o aplikacijah in njihovih modulih. Podatki so strukturirano zabeleženi, tako da ni težko pripraviti ustreznih pregledov in seznamov, ki lahko služijo pri odločanju na različnih nivojih. Podatke lahko tako vsak uporabnik (z ustreznimi pravicami) pregleduje na ekranu ali pa iz njih pripravi xls datoteko in jo pregleduje z Excel-om. V okviru aplikacije 42EVA se vzpostavlja podpora za nov način vodenja evidence obdelav OP (osebni podatki), ki je po novem zahtevana tako pri upravljavcu kot pri pogodbenem obdelovalcu. V okviru sistema EVA so te evidence pokrite s tako imenovano “Matriko razmejitve odgovornosti”. V evidenco aplikacij so vpisane aplikacije, sistemi, ki izpostavljajo podatkovne storitve. Ti podatki so potrebni za vzpostavitev sistema portfolija podatkovnih storitev, ki je opredeljen v Strategiji upravljanja semantične interoperabilnosti in pripadajočem akcijskem načrtu. Aplikacija 42EVA deluje znotraj HKOM omrežja in je dostopna uporabnikom, katere so v aplikacijo vnesli skrbniki te aplikacije. 42EVA sestavljajo sklopi: - Aplikacije: aplikacija je informacijska rešitev, ki je sestavljena iz programske kode in vsega, kar sodi zraven za njeno delovanje, ki podpira dejavnosti (nekatere ali vse) institucije v okviru danega vsebinskega področja. - Moduli: so komponente informacijske rešitve (koda, parametrske datoteke, druge datoteke, dokumentacija), ki jih je možno samostojno namestiti in skupaj z drugimi moduli podpirajo (izvajajo) aktivnosti celotne aplikacije. - Pogodbe/dogovori: je seznam pogodb/dogovorov, povezanih z upravljanjem aplikacij in njihovih modulov. - Poročila: obsega seznam predpripravljenih poročil in izpisov.

Available as: DOCX
Asset | Release: 0.1 | Last change date: 28.10.2020 | 114 views