Login with password
Forgotten password

Catalogue

Search within the site. The repositories of the NIO portal are used as catalogues. These catalogues contain information on datasets and data structure, their use, data administrator etc. The owner of the information is always the institution which created them, regardless if the institution is part of the private sector or a non-govermental organisation. The owner of all information within the public information system is the state.
IMPORTANT!
Since 9.12.2016, the "DATA" are being published on our NEW OPEN DATA PORTAL "OPSI": https://podatki.gov.si/data/search .
 

FILTERS


FIELD

General (8)
Public administration, administrative procedures and information security (5)
Protection of personal data and public information (4)
Information Society (3)
Environment, INSPIRE (2)
Taxation (1)
All fields

BUILDING BLOCK

Common methodologies and policies (5)
Interoperability framework, central applications (2)
Central IT building blocks (1)

INTEROPERABILITY LEVEL

Organizational interoperability (9)
E-Services (5)
Legislative interoperability (1)
Technical interoperability (1)
Semantic interoperability (1)

INTEROPERABILITY SUBLEVEL

National interoperability framework (5)
E-services (5)
Policy of National interoperability framework (4)
Contract (1)
Web Services (1)
Semantic assets (1)
All interoperability sublevels

STATUS

Recommended (8)
Mandatory (8)
Adopted (1)

FORMAT

PDF (4)
PPT (3)
DOC (2)

INSTITUTION

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (7)
Informacijski pooblaščenec (3)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Finančna uprava Republike Slovenije (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (1)
Geodetska uprava Republike Slovenije (1)
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
All institutions

17 Results in catalogue

Sort by

Nacionalni standardni klasifikacijski sistem za razvrščanje izobraževalnih aktivnosti in izidov (npr: programov izobraževanja in usposabljanja, nacionalnih poklicnih kvalifikacij, javno veljavne izobrazbe). KLASIUS sestavljata dve klasifikaciji: • KLASIUS-SRV (Klasifikacija vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov) • KLASIUS-P (Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov) • KLASIUS-SRV sestavljajo hierarhične klasifikacijske skupine izobraževalnih aktivnosti in izidov, oblikovane glede na segment, raven in vrsto izobraževanja; označene so z numeričnim kodnim zapisom in deskriptorjem (primer:14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba). • KLASIUS-P sestavljajo hierarhične klasifikacijske skupine izobraževalnih aktivnosti in izidov, oblikovane glede na predmetno specifično vsebino izobraževanja; označene so z numeričnim kodnim zapisom in deskriptorjem (primer:7231 Zdravstvena nega) Pripomočki za uporabo KLASIUS-a: • Metodološka pojasnila z opisi klasifikacijskih kategorij, pretvorniki, e-iskalnik KLASIUS. • E-iskalnik KLASIUS – omogoča: • da se za doseženo izobrazbo osebe določi hkrati kodo po KLASIUS-SRV za vrsto izobrazbe ter kodo po KLASIUS-P za področje izobrazbe; • da se poizveduje, kateri programi izobraževanja oz. kateri nazivi izobrazbe ter strokovni in znanstveni naslovi so razvrščeni v posamezne kategorije – kode po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P, in to na dva načina: • z iskanjem po ključnih besedah • z iskanjem po strukturi obeh klasifikacij Več na http.//www.stat.si/klasius/

Asset | Release: 0.1 | Last change date: 03.04.2019 | 633 views