Login with password
Forgotten password

Catalogue

Search within the site. The repositories of the NIO portal are used as catalogues. These catalogues contain information on datasets and data structure, their use, data administrator etc. The owner of the information is always the institution which created them, regardless if the institution is part of the private sector or a non-govermental organisation. The owner of all information within the public information system is the state.
IMPORTANT!
Since 9.12.2016, the "DATA" are being published on our NEW OPEN DATA PORTAL "OPSI": https://podatki.gov.si/data/search .
 

FILTERS


FIELD

Information Society (17)
Public administration, administrative procedures and information security (16)
General (15)
Protection of personal data and public information (5)
Environment, INSPIRE (4)
Culture (3)
Statistics (3)
Science and Technology (2)
Education (2)
Economy (1)
Justice (section attorneys, prosecutors and criminal sanctions) (1)
Judiciary and civil proceedings (1)
Finance (1)
Agriculture, fisheries, forestry and food (1)
Environment (1)
Internal affairs (1)
All fields

BUILDING BLOCK

Central IT building blocks (7)
Interoperability framework, central applications (7)
Digital identities, electronic signiture and e-Documents (4)
Central building blocks, e-Government architecture (2)
Common methodologies and policies (2)
Central software distribution (1)
All building blocks

INTEROPERABILITY LEVEL

E-Services (19)
Technical interoperability (16)
Organizational interoperability (4)
Legislative interoperability (4)
Semantic interoperability (1)

INTEROPERABILITY SUBLEVEL

E-services (16)
Policy of National interoperability framework (4)
Web Services (4)
Distributed Application Architecture (4)
Other (3)
Accessibility - Interface design principles (3)
Data presentation and exchange (3)
Law (Act) (2)
Regulation (Decree) (1)
Message transport and security (1)
Semantic assets (1)
Contract (1)
Interconnection Services (1)
All interoperability sublevels

STATUS

Recommended (22)
Mandatory (14)
Adopted (8)

FORMAT

PDF (19)
DOCX (6)
ZIP (3)
PPT (3)
ODT (1)
XLSX (1)
DOC (1)
BINARY (1)
XLS (1)
Vsi formati

INSTITUTION

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (10)
Ministrstvo za digitalno preobrazbo (8)
Ministrstvo za javno upravo (4)
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE (4)
Informacijski pooblaščenec (3)
Ministrstvo za kulturo (2)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (1)
Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (1)
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (1)
Komisija za preprečevanje korupcije (1)
Geodetska uprava Republike Slovenije (1)
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE (1)
All institutions

44 Results in catalogue

Sort by

Osnovni namen SI-CAS je integracija funkcionalnosti ugotavljanja elektronske identitete uporabnikov v informacijske rešitve v okviru javnega sektorja. Vzpostavljen je kot centralna storitev za preverjanje identitet v spletnih storitvah. Centralna storitev je smiselna, ker gre za univerzalno zahtevo za vse storitve, ki zaradi zagotavljanja varnosti in zaupanja potrebujejo zanesljivo ugotavljanje identitete. S centralno podporo zagotovimo lažje upravljanje in podporo uporabi različnih elektronskih identifikatorjev različnih izdajateljev ter podporo različnim tehničnim rešitvam (npr. podporo za zanesljivo avtentikacijo preko mobilnih aparatov) in njihovemu razvoju. Identifikacija uporabnika je možna z različnimi identitetami domačih in tujih ponudnikov identitet. Uporabniki se tako lahko identificirajo z e-identitetami različnih nivojev zaupanja, od najnižjega nivoja (uporabniška imena in gesla, FB profil, …) do najvišjih nivojev (e-identiteta na varnem mediju, npr. na pametni kartici), ki jih zagotavljajo različni ponudniki identitet. Zahtevani nivo zaupanja je vedno določen s strani ponudnika e-storitve, ki je za potrebe avtentikacije povezan na SI-CAS. Evidenca uporabnikov SI-CAS razen e-naslova ter ustrezno zaščitenih (šifriranih oz. zaščitenih z zgostitveno funkcijo) osnovnih identifikatorjev ne vsebuje identifikacijskih podatkov uporabnikov, temveč zgolj informacije, pri katerem ponudniku identitet ima posamezen uporabnik registrirano svojo elektronsko identiteto in pri katerem ponudniku atributov se nahajajo dodatni identifikacijski podatki oziroma atributi. Ponudniki storitev se v primeru uporabe SI-CAS tako ne povezujejo več z vsakim ponudnikom identitet in ponudnikom atributov posebej, temveč le s SI-CAS. SI-CAS v procesu deluje kot zaupanja vreden posrednik. Na zahtevo ponudnika storitev preveri identiteto uporabnika pri ustreznem ponudniku identitet in po potrebi pridobi dodatne identifikacijske atribute pri ponudniku identitet oz. ponudniku atributov in jih kot nabor osebnih podatkov prikaže uporabniku, da jih ta posreduje ponudniku storitev. SI-CAS ima v ta namen vzpostavljeno direktno zaupanje s ponudniki storitev, ponudniki identitet in ponudniki atributov.

Available as: DOCX ZIP PDF
Asset | Release: 0.1 | Last change date: 03.04.2024 | 1997 views