Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Javno posvetovanje o oblikovanju prihodnje politike interoperabilnosti javnega sektorja - do 27. aprila 2021

10.02.2021

Javno posvetovanje Evropske komisije, ki je odprto do 27. aprila 2021, je namenjeno oceni sedanjega evropskega okvira za interoperabilnost (EIF) in obstoječe podpore vladam pri vzpostavljanju interoperabilnih digitalnih javnih storitev, ki so v celoti na voljo na spletu in jih podjetja in državljani lahko uporabljajo v kateri koli državi EU.


 Rezultati posvetovanja bodo  vključeni v predlog evropskim vladam glede nove strategije interoperabilnosti. Cilj posvetovanja je nadaljnje usklajevanje prizadevanj in izvajanje skupnih standardov za varen čezmejni pretok podatkov in storitev v javnem sektorju.
 

Evropska komisija trenutno ocenjuje  program ISA², Evropsko strategijo interoperabilnosti (EIS) in  Evropski okvir interoperabilnosti  ( EIF ), s ciljem, da bi že letos predstavila okrepljeno politiko interoperabilnosti javnega sektorja v EU.

Vabimo vas, da 
sodelujete v javnem posvetovanju,  ki bo pomagalo oblikovati prihodnjo politiko interoperabilnosti!  

Posvet je odprt 
do 27. aprila 2021 .


Zbrane informacije bodo vključene v oceno EIF, končno oceno programa ISA2 in oceno učinka na prihodnjo politiko interoperabilnosti. Do konca leta 2021 bo Evropska komisija predložila t. i. „okrepljeno strategijo interoperabilnosti vlad EU, da se zagotovi usklajevanje in skupni standardi za varne in brezmejne pretoke podatkov in storitev v javnem sektorju “. Spremljajoča študija bo ocenila težave in učinke različnih političnih možnosti za njihovo reševanje. Pomemben del študije bodo ugotovitve, ki bodo prispevale k odločitvi ali bodo postala priporočila EIF del obveznega evropskega instrumenta. Zbrane informacije bodo prispevale tudi k končni oceni ISA2, ki poteka vzporedno z oceno EIF in oceno učinka na prihodnjo strategijo interoperabilnosti.


Izpolnite spletni vprašalnik. Če želite svoje odgovore pripraviti v naprej, lahko vprašalnik prenesete v obliki PDF. Ko oddate odgovore v spletu, lahko prenesete kopijo izpolnjenega vprašalnika.


Več o skupnem razumevanju interoperabilnosti tudi tukaj.