Prijava z geslom
Pozabljeno geslo
 

Katalog informacijskih storitev

Ministrstvo za javno upravo je skladno z 74. členom ZDU pristojno za upravljanje informacijsko komunikacijske infrastrukture, razvoj skupnih informacijskih rešitev ter njihovo tehnološko, procesno in organizacijsko skladnost s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom, izvajanje enotne informacijske varnostne politike ter načrtovanje in upravljanje vseh proračunskih virov na teh področjih.

MJU zagotavlja širok nabor informacijskih rešitev s področja centralnega informacijsko komunikacijskega sistema, elektronsko podporo upravnim ter drugim postopkom in razvoj skupnih informacijskih rešitev za elektronsko poslovanje državnih organov, javnih agencij, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.

Katalog storitev predstavlja pregled vseh razpoložljivih informacijskih storitev, ki jih sproti dopolnjujemo z novimi. Katalog je zasnovan po skupnih področjih storitev. Posamezne krovne storitve so lahko izvedene z različnimi elementarnimi storitvami na nižji ravni.

 

  Področje storitve Opis področja


Centralni gradniki Centralni gradniki so že razviti deli programske opreme, ki so namenjeni ponovni uporabi pri izgradnji novih informacijskih rešitev. Skupni gradniki so uporabljivi na podočju izmenjave podatkov, analitike podatkov, varnostnih rešitev, avtentikacije ipd. 
 
Elektronska pošta in sistemi za skupinsko delo Poleg klasične elektronske pošte so na voljo platforme za skupinsko delo in orodja za avdio-vizualno sodelovanje, ki uporabnikom omogočajo delo na daljavo.  
      
Gostovanje informacijskih sistemov Na voljo so različne vrste gostovanja, od gostovanja infrastrukturne opreme v podatkovnih centrih v upravljanju MJU, pa do gostovanja sektorsko specifičnih informacijskih rešitev na infrastrukturi MJU.
Informacijska varnost Za organe državne uprave nudimo storitve s področja informacijske varnosti.
Informativni portali MJU skrbi za gostovanje spletnih strani državnih organov. Organi lahko na portalu GOV.SI vzdržujejo svojo spletno predstavitev na podlagi enotne uredniške politike in standardov.
Omrežja in povezljivost Za uporabnike znotraj HKOM izvajamo izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje omrežij ter storitve oddaljenega dostopa.
Platforme Zagotavljanje platform za hiter razvoj digitalnih storitev
Podatki, analitika in poročanje Enotni sistem na področju upravljanja podatkov in analitike v državni upravi.
Sistemska infrastruktura in podpora Izvajanje centralne horizontalne infrastrukturne naloge na področju upravljanja s kritično centralno informacijsko infrastrukturo, v kateri so zajeta centralna operativna okolja ter procesni in shranjevalni viri (strežniki, diskovni sistemi, varnostno kopiranje podatkov, protivirusna zaščita).
Skupne poslovne rešitve Celovite poslovne rešitev za reševanje specifičnih poslovnih zahtev kot so npr. upravljanje z dokumentarnim gradivom, podpori uporabnikom, delu projektnih skupin ipd.
Spletni portali Upravljanje spletnih portalov, na katerih so različne vrste storitev za državljane in podjetja (SPOT, eUprava, ipd).                                                                                                                                                                                 
Storitve podpore uporabnikom Podpora uporabnikom  pri uporabi informacijskih storitev državne uprave ter storitve Enotnega kontaktnega centra za pomoč državljanom, poslovnim subjekom in državnim organom. 
Storitve zaupanja Storitve s področja izdajanja kvalificiranih digitalnih potrdil in časovnih žigov
Uporabniki in dostopi Storitve upravljanja z uporabniki ter avtentikacije in avtorizacije uporabnikov pri rabi informacijskih storitev