Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Pogoji uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na spletni strani nio.gov.si, so na voljo pod pogoji uporabe Creative Commons Attribution 4.0  (CC BY 4.0), povzeto s spletne strani Creative Commons Slovenija. Vsebina dokumentov je ponujena pod licenco BY SA, priznanje avtorstva, deljenje pod enakimi pogoji 4.0 international. Uporabnik mora pri ponovni uporabi kot naslov  navesti vir: Javne informacije Slovenije in naziv institucije lastnice (npr. Portal NIO, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, nio.gov.si)

Varstvo osebnih podatkov

 

V Evropski uniji so 25.5.2018 pričele veljati spremembe predpisov s področja varstva osebnih podatkov z namenom poenotenja pravil, predvsem pa zagotavljanja skrbnega ravnanja in varovanja osebnih podatkov.

Na portalu NIO bomo s podatki tudi v prihodnje ravnali odgovorno in skrbno, ter v skladu s sprejeto Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) zadostili najvišjim standardom varovanja osebnih podatkov, s katerimi upravljamo.

Ob vsakem obisku spletne strani portala NIO se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu).

Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Ministrstvo za digitalno preobrazbo tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

Varstvo osebnih podatkov poteka skladno s priporočili IP-RS, objavljeno tukaj.

Prevzemanje odgovornosti

Ministrstvo bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušalo zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti Ministrstvo za digitalno preobrazbo, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi portala NIO, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Spletne strani portala NIO vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti Ministrstva, zato Ministrstvo ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

 

Zahtevana programska in strojna oprema za uporabo portala

Portal NIO je spletna storitev, zato je pogoj za uporabo portala računalnik z dostopom do interneta.
Strojna oprema:

  • računalnik s procesorjem Pentium III ali boljši (odvisno od operacijskega sistema);
  • vsaj 64 MB pomnilnika RAM (odvisno od operacijskega sistema);
  • povezava z internetom hitrosti 32 kbs ali hitrejša;
  • oprema za varno shranjevanje digitalnega potrdila za uporabnike, ki jih uporabljajo za dostop do portala: bralnik pametnih kartic, USB vtičnica ali podobno. (Digitalno potrdilo lahko shranite tudi na lokalni disk računalnika, vendar ga je zaradi varnosti priporočljivo hraniti na mediju, ki se ga lahko odstrani in varno hrani.)

Programska oprema:

  • spletni brskalnik Internet Explorer 7.0 ali kasnejša različica z izjemo Internet Explorer 11 in Mozilla Firefox 3.0 ali kasnejša različica z vklopljenim izvajanjem javascripta;
  • Adobe Acrobat Reader 6.0 ali kasnejša različica za pregledovanje nekaterih dokumentov;
  • paketi posodobitev z varnostnimi popravki za operacijski sistem in brskalnik (priporočljivo);


Pravilen izgled in funkcionalnosti NIO so v celoti podprte v spletnih brskalnikih Internet Explorer 8 ali kasnejša različica, ter v brskalnikih Mozilla Firefox 3.6 ali kasnejša različica. Ostali brskalniki omogočajo samo osnovni pregled portala.