Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Analiza možnosti za uvedbo varnejših in uporabniku prijaznejših e-identitet 516 ogledov


Upravljanje z elektronskimi identitetami postaja ključni element e-poslovanja, vendar pomanjkanje skupnih pristopov odpira mnogo vprašanj v zvezi z zasebnostjo in varnostjo. V Sloveniji se za potrebe avtentikacije uporabnika pri opravljanju elektronskih storitev in za elektronsko podpisovanje že od vzpostavitve zakonske podlage leta 2000 dalje uporabljajo kvalificirana digitalna potrdila. Kljub temu, da overitelji tovrstna potrdila izdajajo že več kot deset let, pa danes ugotavljamo, da je uporaba e-podpisa kot tudi samih kvalificiranih digitalnih potrdil relativno zahtevna in ne dovolj razširjena, da bi dejansko omogočala širšo uveljavitev e-poslovanja tako v poslovnem svetu kot tudi v javni upravi, uporaba naprav za varno tvorbo e-podpisa pa je še precej manj uveljavljena.

Zaradi zgoraj naštetih dejstev in glede na trenutni trend v državah EU ter razvoj informacijskih tehnologij je potrebno državljanom in podjetjem omogočiti varne, enostavne in sodobne koncepte za elektronsko podpisovanje in izkazovanje identitete na elektronski način. Izvedena je bila podrobna analiza možnosti, ki so na voljo za dosego tega cilja, z namenom pripraviti pravna, organizacijska in tehnična izhodišča za vpeljavo e-identitet, ki bodo omogočale enolično identifikacijo imetnika pri uporabi e-storitev ter tvorjenje kvalificiranega elektronskega podpisa. Izvedena je bila podrobna analiza možnosti za vpeljavo e-identitet, ki bodo omogočale enolično identifikacijo imetnika pri uporabi e-storitev ter tvorjenje kvalificiranega elektronskega podpisa. Opredeljeni so bili naslednji temeljni cilji za prenovo sistema e-identitet:
• enostavnost uporabe,
• široka uporabnost,
• zagotovljen visok nivo varnosti,
• zagotovljeno varstvo osebnih podatkov,
• enostavnost integracije,
• poenoteno upravljanje,
• sorazmerno hitra uvedba,
• sprejemljivi stroški.

Na podlagi teh osmih ciljev so bile možnosti razdeljene v tri različne sklope, ki so bili analizirani in ovrednoteni neodvisno drug od drugega:
• Sklop 1: pravne možnosti e-identitet,
• Sklop 2: modeli identifikatorjev,
• Sklop 3: različne tehnične izvedbe e-identitet.

Končni rezultati analize temeljijo na več podlagah, in sicer smo upoštevali:
• rezultate vrednotenja posameznih variant odločitvenega modela, ki so jih ocenjevali različni deležniki v obliki fokusnih skupin (ponudniki e-storitev v javni upravi in zasebnem sektorju, predstavniki končnih uporabnikov iz javne uprave in državljani ter strokovnjaki medresorske delovne skupine),
• mnenje predstavnikov potrošnikov,
• mnenje predstavnikov ponudnikov e-storitev iz zasebnega sektorja,
• zunanje pravno mnenje,
• mnenje medresorske delovne skupine,
• predlog nove uredbe v zvezi z e-podpisom, e-identifikacijo, e-avtentikacijo in sorodnimi storitvami na ravni EU,
• najnovejše usmeritve v drugih državah in
• izsledke izvajanja EU projekta STORK.

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
E-storitve
Podraven interoperabilnosti
e-Storitve
Institucija lastnica

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
Mag. Aleš Pelan, ales.pelan@gov.siDr. Alenka Žužek Nemec, alenka.zuzek@gov.si
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Da - Ena izmed podlag za pripravo analize je bilo upoštevanje izsledkov izvajanja EU projekta STORK, ki je pilotni projekt velikih razsežnosti iz Okvirnega programa za konkurenčnosti in inovacije (CIP, angl. Competitiveness and Innovation Framework Programme), ki ga delno sofinancira Evropska unija.
Izvajalec e-storitve
Ministrstvo za pravosodje

Pregled komentarjev

Ni komentarjev

Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.