Login with password
Forgotten password

Catalogue

Search within the site. The repositories of the NIO portal are used as catalogues. These catalogues contain information on datasets and data structure, their use, data administrator etc. The owner of the information is always the institution which created them, regardless if the institution is part of the private sector or a non-govermental organisation. The owner of all information within the public information system is the state.
IMPORTANT!
Since 9.12.2016, the "DATA" are being published on our NEW OPEN DATA PORTAL "OPSI": https://podatki.gov.si/data/search .
 

FILTERS


FIELD

Environment, INSPIRE (8)
General (6)
Information Society (5)
Public administration, administrative procedures and information security (4)
Protection of personal data and public information (4)
Transport (3)
Agriculture, fisheries, forestry and food (1)
Culture (1)
Statistics (1)
Health care (1)
Environment (1)
All fields

BUILDING BLOCK

Central IT building blocks (2)
Interoperability framework, central applications (2)
Central building blocks, e-Government architecture (2)
Digital identities, electronic signiture and e-Documents (1)

INTEROPERABILITY LEVEL

E-Services (6)
Semantic interoperability (2)
Technical interoperability (1)
Organizational interoperability (1)
Legislative interoperability (1)

INTEROPERABILITY SUBLEVEL

E-services (6)
Semantic assets (2)
Data presentation and exchange (1)
Policy of National interoperability framework (1)
Contract (1)

STATUS

Mandatory (7)
Recommended (4)

FORMAT

PDF (2)
PPT (2)

INSTITUTION

Geodetska uprava Republike Slovenije (7)
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (2)
Informacijski pooblaščenec (1)
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (1)

11 Results in catalogue

Sort by

INSPIRE predstavlja kratico za infrastrukturo za prostorske informacije v Evropi in jo uvaja Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L št. 108 z dne 25. 4. 2007, str.1). Direktiva je bila uveljavljena 15. maja 2007 in določa pravne okvire za vzpostavitev in delovanje evropske infrastrukture za prostorske informacije, ki predstavlja zbir medopravilnih infrastruktur za prostorske informacije posameznih držav članic. Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) | (UL L, št. 108 z dne 25.04.2007, str.1) je bila uveljavljena 15. maja 2007. Določila direktive INSPIRE so prenesena v slovenski pravni red z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), ki določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji. Evropsko kot tudi slovensko infrastrukturo za prostorske informacije sestavljajo metapodatki, zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, omrežne storitve in tehnologije, dogovori o souporabi zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, dostopu do njih in njihovi uporabi ter mehanizmi in postopki za usklajevanje in spremljanje ravnanja po ZIPI in po evropskih predpisih. Na podlagi direktive INSPIRE so bili sprejeti evropski predpisi za njeno izvajanje. Predpisi so izdani v obliki uredb in odločb, ki so obvezujoči za vse države članice. Predpisi se nanašajo na metapodatke, na zbirke podatkov in njihovo medopravilnost, na storitve za dostop do podatkov, na souporabo podatkov v evropskem prostoru ter na spremljanje in poročanje izvajanja direktive INSPIRE.

Available as: PPT
Asset | Release: 1.0 | Last change date: 13.07.2015 | 383 views