Login with password
Forgotten password

Data Model Repository 263 views


(The data model repository is currently still in the data filling phase)
The repository of data models contains data models of basic registers, records and key information solutions of public administration. It allows their structures and metadata to be stored centrally and in a uniform manner. It provides existing and potential users with precise information on which data is already collected within the framework of public administration and therefore does not need to be defined anew. The repository provides:
• Standardized conceptual and logical data models.
• Standardized and comprehensive description of classes, entities, relations, attributes, etc.
• A uniform and broad set of metadata, which enables a clear and unambiguous definition of the content of databases.
• Ownership information.
• Versioning and change control.
• Link to reference data (code books) and the Central Vocabulary.
• Relationships (mappings) between individual basic registers and their data elements.
Core data models are also included in the Data Model Repository. These are reusable and extensible data models that capture the fundamental characteristics of entities in a context-neutral way. Public administration bodies can use and expand them in the following ways:
• Development of new information solutions: core data models can be used as a default starting point for creating conceptual and logical data models of newly developed information solutions. Such an example can be e.g. common, universal business processes, such as the implementation of the Administrative Procedure Act.
• Data exchange between information solutions: Core data models can form the basis of context-specific data models for data exchange between existing information solutions.
• Data integration: Core data models can be used to integrate data coming from different heterogeneous sources.
The repository of data models is closely connected with the Central Vocabulary and the Registry of Ciphers, which are also part of the Platform for Semantic Interoperability (PZSI).

ATRIBUTI

Interoperability level
Semantic interoperability
Interoperability sublevel
Data bases
ADMS type of interoperability
Core Component
Owner institution

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Language

Slovenian

Country

Slovenia

Authors
Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije
Restrictions of use
No
Compliance with EU assets
No
Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Contains personal data
No
Suitability
Semantična interoperabilnosti je sestavni del paradigme interoperabilnosti z zasnovo. Vključuje štiri ravni interoperabilnosti:
- pravna raven,
- organizacijska raven,
- semantična raven,
- tehnična raven.
Semantična interoperabilnost zagotavlja, da se bo oblika in pomen podatkov ohranil ter bo razumljen na enak način pri vseh uporabnikih. Vključuje:
1. Semantični vidik, ki se nanaša na pomen podatkovnih elementov in na odnose med njimi. Zagotavlja, da vse strani, vključene v izmenjavo podatkov, te razumejo na enak način.
2. Sintaktični vidik, ki se nanaša na natančen opis formata in oblike podatkov, ki se izmenjujejo.
Arrangements for payment
Brezplačno
Potential
Pozitivni učinki se, ob dosledni uporabi, odražajo na naslednjih področjih:
1. Uveljavljanje načela enkratnega zapisa.
2. Znižanje visoke stopnje heterogenosti in kompleksnosti informacijskih sistemov.
3. Doseganje višje stopnje standardizacije in interoperabilnosti na podatkovnem sloju.
4. Večja stopnja zanesljivosti in kvalitete podatkov, ki se izmenjujejo med sistemi (enako razumevanje pomena podatkov pri vseh uporabnikih).
5. Večji izkoristek informacijskih virov.
6. itd.
Refreshing frequency and means
Dvakrat mesečno.
Valid use procedures
Organi javne uprave naj bi pred vzpostavitvijo novega registra, evidence, podatkovne zbirke, informacijske rešitve itd. preverili, če se enaki ali podobni podatki morda že zbirajo v okviru obstoječih registrov in evidenc javne uprave. To je mogoče preveriti v Repozitoriju podatkovnih modelov (v kolikor je podatkovni model iskanega temeljnega registra že vključen v repozitorij) ali pri skrbnikih podatkovnih zbirk. V kolikor se enaki ali podobni podatki že zbirajo, je potrebno te črpati iz primarnega vira ali v čim večji meri uporabljati avtentične pomene entitet in atributov ter strukture izvirnih podatkovnih modelov. Vzpostavitev novega registra, evidence itd., ki bi neodvisno definiral enake podatke, ni zaželena.
V kolikor se enaki ali podobni podatki še ne zbirajo v okviru obstoječih podatkovnih zbirk javne uprave, je potrebno v naslednjem koraku preveriti ali enake ali podobne podatkovne strukture že obstajajo v katerih od referenčnih podatkovnih modelov EU, W3C in DCMI. V kolikor te že obstajajo, je potrebno v čim večji meri uporabljati pomene entitet in atributov ter strukture teh podatkovnih modelov. Še posebej to velja za primere, ko je informacijska rešitev predvidena za čezmejno izmenjavo podatkov .
Target user group
Public sector
Short name of the database
PZSI
Type of database
RDF Resource Description Framework

View comments

Ni komentarjev

Comment

Please login to add comments