Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

Repozitorij podatkovnih modelov 262 ogledov


(Repozitorij podatkovnih modelov je trenutno še v fazi polnjenja s podatki)
Repozitorij podatkovnih modelov je del Platforme za semantično interoperabilnost (PZSI). Vsebuje podatkovne modele temeljnih registrov, evidenc in ključnih informacijskih rešitev javne uprave. Omogoča, da se njihove strukture in metapodatki hranijo centralno in na enoten način. Obstoječim in potencialnim uporabnikom nudi natančno informacijo kateri podatki se v okviru javne uprave že zbirajo in jih zato ni potrebno definirati na novo. Repozitorij zagotavlja:
• Standardizirane konceptualne in logične podatkovne modele.
• Standardiziran in izčrpen opis razredov, entitet, relacij, atributov itd.
• Enoten in širok nabor metapodatkov, ki omogoča jasno in nedvoumno opredelitev vsebine podatkovnih zbirk.
• Podatke o lastništvu.
• Verzioniranje in nadzor nad spremembami.
• Povezavo z referenčnimi podatki (šifranti) ter Centralnim besednjakom.
• Relacije (mapiranja) med posameznimi temeljnimi registri in njihovimi podatkovnimi elementi.
V Repozitorij podatkovnih modelov so vključeni tudi jedrni podatkovni modeli. To so ponovno uporabljivi in razširljivi podatkovni modeli, ki zajemajo temeljne značilnosti entitet na kontekstualno nevtralen način. Organi javne uprave jih lahko uporabljajo in razširijo na naslednje načine:
• Razvoj novih informacijskih rešitev: jedrne podatkovne modele se lahko uporabi kot privzeto izhodišče za oblikovanje konceptualnih in logičnih podatkovnih modelov novo razvitih informacijskih rešitev. Takšen primer so lahko npr. skupni, univerzalni poslovni procesi, kot je izvajanje Zakona o upravnem postopku.
• Izmenjava podatkov med informacijskimi rešitvami: Jedrni podatkovni modeli lahko predstavljajo temelj kontekstualno specifičnih podatkovnih modelov za izmenjavo podatkov med obstoječimi informacijskimi rešitvami.
• Podatkovna integracija: Jedrne podatkovne modele se lahko uporablja za integracijo podatkov, ki prihajajo iz različnih heterogenih virov.
Repozitorij podatkovnih modelov se tesno povezuje s Centralnim besednjakom in Evidenco šifrantov, ki sta prav tako del PZSI.

ATRIBUTI

Raven interoperabilnosti
Semantična interoperabilnost
Podraven interoperabilnosti
Zbirke podatkov
Tip interoperabilnosti po ADMS
Zbirka podatkov
Institucija lastnica

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Jezik

slovenščina

Država

Slovenija

Avtorji
Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije
Omejitev uporabe
Ne
Skladnost z EU izdelki
Ne
Licenca
Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International (CC BY 4.0)
Ali vsebuje osebne podatke
Ne
Primernost (uporabnost, relevantnost, prilagodljivost)
Semantična interoperabilnosti je sestavni del paradigme interoperabilnosti z zasnovo. Vključuje štiri ravni interoperabilnosti:
- pravna raven,
- organizacijska raven,
- semantična raven,
- tehnična raven.
Semantična interoperabilnost zagotavlja, da se bo oblika in pomen podatkov ohranil ter bo razumljen na enak način pri vseh uporabnikih. Vključuje:
1. Semantični vidik, ki se nanaša na pomen podatkovnih elementov in na odnose med njimi. Zagotavlja, da vse strani, vključene v izmenjavo podatkov, te razumejo na enak način.
2. Sintaktični vidik, ki se nanaša na natančen opis formata in oblike podatkov, ki se izmenjujejo.
Način plačila uporabe podatkov
Brezplačno
Potencial (učinek, skalabilnost, stabilnost)
Pozitivni učinki se, ob dosledni uporabi, odražajo na naslednjih področjih:
1. Uveljavljanje načela enkratnega zapisa.
2. Znižanje visoke stopnje heterogenosti in kompleksnosti informacijskih sistemov.
3. Doseganje višje stopnje standardizacije in interoperabilnosti na podatkovnem sloju.
4. Večja stopnja zanesljivosti in kvalitete podatkov, ki se izmenjujejo med sistemi (enako razumevanje pomena podatkov pri vseh uporabnikih).
5. Večji izkoristek informacijskih virov.
6. itd.
Frekvenca in način osveževanja
Dvakrat mesečno.
Veljavni postopki uporabe
Organi javne uprave naj bi pred vzpostavitvijo novega registra, evidence, podatkovne zbirke, informacijske rešitve itd. preverili, če se enaki ali podobni podatki morda že zbirajo v okviru obstoječih registrov in evidenc javne uprave. To je mogoče preveriti v Repozitoriju podatkovnih modelov (v kolikor je podatkovni model iskanega temeljnega registra že vključen v repozitorij) ali pri skrbnikih podatkovnih zbirk. V kolikor se enaki ali podobni podatki že zbirajo, je potrebno te črpati iz primarnega vira ali v čim večji meri uporabljati avtentične pomene entitet in atributov ter strukture izvirnih podatkovnih modelov. Vzpostavitev novega registra, evidence itd., ki bi neodvisno definiral enake podatke, ni zaželena.
V kolikor se enaki ali podobni podatki še ne zbirajo v okviru obstoječih podatkovnih zbirk javne uprave, je potrebno v naslednjem koraku preveriti ali enake ali podobne podatkovne strukture že obstajajo v katerih od referenčnih podatkovnih modelov EU, W3C in DCMI. V kolikor te že obstajajo, je potrebno v čim večji meri uporabljati pomene entitet in atributov ter strukture teh podatkovnih modelov. Še posebej to velja za primere, ko je informacijska rešitev predvidena za čezmejno izmenjavo podatkov .
Uporabniška skupina
Javna uprava
Kratki naziv zbirke
PZSI
Tip zbirke
RDF zbirka okvira za opis virov

Pregled komentarjev

Ni komentarjev

Komentiraj

Za komentiranje morate biti prijavljeni.